Sözleşme

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ(MESAFELİ SÖZLEŞME)

1.SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Kullanıcılar üyelik koşullarını yerine getirip sisteme üye oldukları an da Beyaz Damga Uzaktan Eğitim Sistemine kayıt olmuş ve işbu hizmet sözleşmesini okuyup/anlamış ve sözleşmede belirtilen hükümleri ve taahhütleri kabul etmiş sayılırlar.

 

2. GİZLİLİK İLKESİ

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Üyelik sistemi dahilinde, kullanıcılarımızdan adres, telefon, mail adresi, bilgileri,TC kimlik bilgileri, vergi numarası, kredi kartı bilgileri gibi tüm iletişim ve ödeme bilgileri dahil istenmektedir. Bu bilgiler fatura düzenlenmesi ve siparişlerin müşterilere ulaştırılması ve ürün tahsilatı için talep edilmektedir.

Bu bilgilerin Beyaz Damga Uzaktan Eğitim tarafından ödeme, ürün teslimatı amacı ile kullanılmaktadır. Bilgileriniz sistem bünyemizde, güvenli olarak, sunucumuzda korunmaktadır.Bilgilerinizin eğitim amacı dışında olanlarının(örneğin adayın ismi,branşı,ortalamaları,derecesi, başarı durumu gibi) üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı taahhüt olunur.

 

3.TARAFLAR

a. Beyaz Damga Özel Eğitim Öğretim Yayın Bileşim Turizm Tic.Ltd.Şti. (bundan sonra Beyaz Damga Uzaktan Eğitim olarak anılacaktır)

Beyaz Damga Özel Eğitim Öğretim Yayın Bileşim Turizm Tic.Ltd.Şti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:43 Haydar hoca Apt.D.6 Alsancak Konak İZMİR

Tel : (232) 464 96 26

Faks No : (232) 464 96 26

b.Hizmeti alan kişi (bundan sonra “kullanıcı “ olarak anılacaktır.)

 

4.SÖZLEŞMENİN KONUSU ve HİZMETİN KAPSAMI

Kullanıcıların sisteme üye olduktan sonra Beyaz Damga Uzaktan Eğitim web sitesi üzerinden sunacağı senkron ya da asenkron derslerden,turnuvalardan,bilgi yarışmalarından,yayınlardan,dökümanlardan ve rehberlik hizmeti de dahil sistem içindeki diğer her türlü hizmetten ücretsiz ya da Beyaz Damga Uzaktan Eğitim tarafından belirlenecek bir ücret karşılığında uzaktan eğitim yoluyla yararlanmasıdır.

 

5.ÜYELİK

Kullanıcı, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir Kullanıcı adı ve Beyaz Damga Uzaktan Eğitim tarafından üretilen şifre ile sisteme girebilir. Kullanıcı adı ve şifre tamamen kişiye özeldir. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Kullanıcıların kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşması durumunda sözleşme kapsamından doğan haklarının iptaline karar vermek Beyaz Damga Uzaktan Eğitim Sistemi’nin taktirindedir. Kullanıcıların kullanıcı adını ve şifresini başka kişilerle paylaşmasından doğan her türlü zarardan kullanıcı sorumludur. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim şifresini yanlış kullananların doğuracağı problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

 6.KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.Kullanıcı,kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin eksik ve yanlış olmasından/kullanılmasından ve bu bilgileri değiştirdiği halde değişikleri bildirmediğinden doğan zararlardan kendisi sorumludur. Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri senkron veya asenkron olarak takip edemez,sistem içerisindeki hizmetlerden ücretsiz olanlardan dahi yararlanamaz ve kullanamazsınız.

2. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim tarafından verilen servislerin ve yazılımların telifi Beyaz Damga Uzaktan Eğitime aittir.

3. Kullanıcı, sistem içerisinde yer alan sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları Beyaz Damga Uzaktan Eğitimden izin almadan kullanamaz.

Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini Beyaz Damga Uzaktan Eğitime ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

Bu senkron ve asenkron eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır.

4.Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından doğan zararlardan Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sorumlu değildir.

5. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim servislerini kullanarak elde edilmiş herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının kullanıcının kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir.Kullanıcının kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar,bilgi kayıpları ve diğer zararların tamamı kullanıcıya aittir.

6. Web Sitemiz diğer web sitelerine link verebilmektedir. Gizlilik politikamızda yer alan taahhütlerimiz sadece web sitemiz içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Web Sitemizden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Web sitemizden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sorumlu değildir.

7.Kullanıcı site geneline zarar verecek veya Beyaz Damga Uzaktan Eğitimi başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.

8.Beyaz Damga Uzaktan Eğitim ,kullanıcıları sistemi sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı davranması halinde tek taraflı olarak sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

9.Kullanıcı sistemde yer alan hizmetlerden yararlanma ve ürünleri satın alma işlemini kredi kartı,eft/havale yöntemi ve mobil ödeme yöntemiyle yapabilecektir.Bu ödeme araçlarının kayıp,çalıntı ve hileli yollarla kullanılmasından doğan zararlardan Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sorumlu değildir.

10. Beyaz Damga Uzaktan Eğitimden yaralanılan hizmet ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.

Beyaz Damga Uzaktan Eğitim kullanıcıya hizmetin ya da ürünün kullanılmasıyla ilgili gerekli destek hizmetini vermekle yükümlüdür.

11.Kullanıcı bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir.

 

6. BEYAZ DAMGA UZAKTAN EĞİTİMİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici olarak askıya alabilir.Kulllanıcılara ve üçüncü şahıslara bundan doğacak zararlardan Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sorumlu değildir.

2.Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sistem içerisinde kendi ürettiği bilgi,belge,yazılım,tasarım,grafik,yayın vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif hakkına sahiptir.

3.Üyelere sunulan promosyonlu paketler kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim kampanyayı önceden bitirebilir veya süresini uzatabilir.

4. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim kullanıcının onayı olmadan sistem bünyesinde kullanıcıya yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetinde bulunulmasını, Beyaz Damga Uzaktan Eğitim Sistemi içerisinde kullanıcı bilgilerini kullanarak gerçekleştirebilir veya bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.

5. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

Beyaz Damga Uzaktan Eğitim kullanıcının sistemle entegre olabilen başka web sitelerine geçişini sağlayabilir.

6. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim sistem içerisinde sunulan hizmetlerin türlerini ve fiyatlarını her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

7. Beyaz Damga Uzaktan Eğitim üyelik gerektirmeyen servislerini üyelik gerektirecek şekilde değiştirebilir.Ek servisler ve hizmetler açabilir,bazılarını kaldırabilir veya ücretsiz olanları ücretli hale dönüştürebilir.

8.Beyaz Damga Uzaktan Eğitim ileride doğabilecek teknik zorunluluklar ve mevzuata uyum nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanmasında ve maddelerinde değişiklik yapabilir.

9. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda firmamıza danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Beyaz Damga Uzaktan Eğitim üyelerin bilgilerinin gizli kalacağına bilgilerin eğitim amacı dışında olanlarının(örneğin adayın ismi,branşı,ortalamaları,derecesi, başarı durumu gibi) üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

10. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

11. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.