Video Dersler

 

Video dersler, birçoğu Yediiklim Yayınları’nın editör kadrosunu oluşturan eğitimciler tarafından yürütülmektedir.

Eğitimcilerimizin önceden yapmış olduğu ders çekimleri, önceden ilan edilecek programa göre sisteme yüklenmektedir.

Böylece her dersten, her hafta yeni bir video dersi takip edebileceksiniz.

Derslerin sisteme yüklenmesinde, Yediiklim’in yıllık ders programları temel alınmaktadır.

Video derslerde, sisteme yüklenmiş akıllı tahta uygulaması ile hem eğitimciyi görüp duyabilecek, hem de eğitimcinin konu anlatımını, püf noktaları izleyebileceksiniz.

Video ders sistemi içerisinde sisteme yüklenen her bir dersi, yıl boyunca toplam 7 kez izleme hakkına sahip olacaksınız.

Hangi videoyu kaç kez izlediğinizi sistem üzerinden dilediğiniz an görebileceksiniz.

Açıklamalar:

  • Video ders uygulamasında her bir dersin 7 kez izlenme sınırı bulunmaktadır.
  • Her bir ders 20 - 40 dakika arasında değişmektedir.
  • Dershane programına uygun olarak, örgün eğitimde yer alan tüm ders ve konular, uzaktan eğitim modülünde de ayrıntılı olarak yer almaktadır.
  • Matematik dersleri sözel ve sayısal öğrenciler için farklı şekilde düzenlenmektedir. Bu sayede "Ben hiç matematik yapamıyorum." diyen öğrencilerimiz ile "Matematik benim için çok da sorun değil." diyen öğrencilerimiz kendi seviyelerine uygun eğitimlerden faydalanabilmektedir.

 

 

Genel Yetenek - Genel Kültür

#Türkçe - Anlatım Bozukluğu
#Matematik - Sayısal Mantık
#Tarih - Mondros İşgaller ve Cemiyetler
#Coğrafya - Türkiye´nin Enerji Kaynakları ve Enerji üretimi
#Anayasa - Güncel Olaylar - Hukuka Giriş
 

Eğitim Bilimleri

#Gelişim Psikolojisi - Piaget in Bilissel Gelişim Dönemleri
#Öğrenme Psikolojisi - Edimsel Koşullanma
#Rehberlik - Rehberlik Türleri
#Program Geliştirme - Hedef Alanları (Bilişsel Alan)
#Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Çoklu Zeka Kuramı
 

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

#Türkçe - Anlama Ve Anlatma Teknikleri
#Türk Dili ve Edebiyatı - Batı Türkçesi
#Coğrafya - Türkiye´nin Dağları
#İngilizce - Competency Based Education
#Biyoloji - Kromozonlar ve Kalıtım
#Kimya - Temel Kimya Kavramları
#Fizik - Manyetik Alan
#Matematik - Genel Tekrar
#Sınıf Öğretmenliği
#Sosyal Bilgiler - Vatandaşlık-Siyaset Bilimi
(Devlet ve Hükümet Sistemleri)
#Sosyal Bilgiler - Sosyoloji - Toplumsal Kuramlar
#Sosyal Bilgiler - Tarih - Osmanlı Yükselme Dönemi
#Sosyal Bilgiler - Coğrafya -
Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
#Tarih - Osmanlı Kuruluş Dönemi II
#Almanca - Literarische Epochen,
Aufklärung(1720 bis 1785)
 

A Grubu Videoları

#Anayasa Hukuku 1
#Anayasa Hukuku 2
#Anayasa Hukuku 3
#Borçlar Hukuku 1
#Borçlar Hukuku 2
#Medeni Hukuk 1
#Medeni Hukuk 2
#Medeni Hukuk 3
#İktisat 1
#İktisat 2
#İktisat 3
#İktisat 4
#İktisat 5
#Muhasebe 1
#Muhasebe 2
#Muhasebe 3
#Maliye 1
#Maliye 2
#İDARE HUKUKU - İdari İşlem Teorisi ve İdarenin İşlemleri-1/Bireysel İdari İşlemler-1
#İDARE HUKUKU - İdari İşlem Teorisi ve İdarenin İşlemleri-3/Düzenleyici İdari İşlemler