Eğitim Programları

Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Video Ders Türkçe ve Matematik derslerinden konu anlatımı 105 ders
Genel Kültür Video Ders Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden konu anlatımı 105 ders
Eğitim Bilimleri Video Ders Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik, Program Geliştirme, Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme konu anlatımı 120 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK VİDEO KART : 150 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Etkileşimli Soru Çözümü Türkçe ve Matematik derslerinden soru çözümü 32 ders
Genel Kültür Etkileşimli Soru Çözümü Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden soru çözümü 43 ders
Eğitim Bilimleri Etkileşimli Soru Çözümü Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik, Program Geliştirme, Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme soru çözümü 75 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK SORU ÇÖZÜM KARTI : 150 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Öğretmenlik Alan Bilgisi Konu Anlatımı Tüm branşlarda, akademik düzeyde alan bilgisi sınavı için konu anlatımı yapılacaktır. Derse göre
değişmektedir.
(50 - 120 ders arası)
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Günlük 1 kez
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) : 400 TL