Kimler Faydalanabilir?

- KPSS Öğretmenlik,

- KPSS B Grubu Lisans,

- KPSS B Grubu Ön Lisans,

- KPSS B Grubu Ortaöğretim,

- KPSS A Grubu (Alan Bilgisi),

- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı),

- DGS (Dikey Geçiş Sınavı),

- YDS (Yabancı Dil Sınavı), sınav türlerinin tamamında eğitim vermektedir.

Nasıl Faydalanabilirim?

·Sınava girecek olduğunuz alan ne olursa olsun, Yediiklim - Damga Uzaktan Eğitim Sistemi’nde iki tür üyelik bulunmaktadır. Bunlar “Video Ders Kartı” ve “Soru Çözüm Kartı” şeklinde tanımlanmıştır.

 ·Birçoğu Yediiklim Yayınları’nın editör kadrosundan sadece konu anlatımlarını dinlemek isterseniz “Video Kart”, soru çözümlerine de katılmak isterseniz “Soru Çözüm Kart” edinmeniz gerekmektedir.

·Aşağıda kart türlerine ait hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiştir:

 

Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Video Ders Türkçe ve Matematik derslerinden konu anlatımı 105 ders
Genel Kültür Video Ders Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden konu anlatımı 105 ders
Eğitim Bilimleri Video Ders Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik, Program Geliştirme, Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme konu anlatımı 120 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK VİDEO KART : 150 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Etkileşimli Soru Çözümü Türkçe ve Matematik derslerinden soru çözümü 32 ders
Genel Kültür Etkileşimli Soru Çözümü Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden soru çözümü 43 ders
Eğitim Bilimleri Etkileşimli Soru Çözümü Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Rehberlik, Program Geliştirme, Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme soru çözümü 75 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK SORU ÇÖZÜM KARTI : 150 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Öğretmenlik Alan Bilgisi Konu Anlatımı Tüm branşlarda, akademik düzeyde alan bilgisi sınavı için konu anlatımı yapılacaktır. Derse göre
değişmektedir.
(50 - 120 ders arası)
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru - Yanlış) Genel Yetenek / Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Günlük 1 kez
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek - Genel Kültür - Eğitim Bilimlerini kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) : 400 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Video Ders Türkçe ve Matematik derslerinden konu anlatımı 105 ders
Genel Kültür Video Ders Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden konu anlatımı 105 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru Yalnış) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarını kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
KPSS B GRUBU MEMURLUK VİDEO KART : 100 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Genel Yetenek Etkileşimli Soru Çözümü Türkçe ve Matematik derslerinden soru çözümü 32 ders
Genel Kültür Etkileşimli Soru Çözümü Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden soru çözümü 43 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru Yalnış) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarını kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
KPSS B GRUBU MEMURLUK SORU ÇÖZÜM KARTI : 100 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Hukuk Grubu Video Ders Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İcra - İflas Hukuku 180 saat
İktisat Grubu Video Ders Mikro İktisat, Makro İktisat, Para İktisat, UAİ, Kalkınma, Türkiye Ekonomisi, Finansal Ekonomi 110 saat
Maliye Grubu Video Ders Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Borçlanma, Vergi Hukuku, Maliye Politikası, Maliye Teorisi 75 saat
Muhasebe Grubu Video Ders Muhasebe, Mali Tablolar, Ticari Matematik 75 saat
Genel Yetenek Video Ders Türkçe ve Matematik 105 ders
Genel Kültür Video Ders Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık 105 ders
Hukuk Grubu Etkileşimli Soru Çözümü Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İcra - İflas Hukuku 35 saat
İktisat Grubu Etkileşimli Soru Çözümü Mikro İktisat, Makro İktisat, Para İktisat, UAİ, Kalkınma, Türkiye Ekonomisi, Finansal Ekonomi 15 saat
Maliye Grubu Etkileşimli Soru Çözümü Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Borçlanma, Vergi Hukuku, Maliye Politikası, Maliye Teorisi 15 saat
Muhasebe Grubu Etkileşimli Soru Çözümü Muhasebe, Mali Tablolar, Ticari Matematik 15 saat
Genel Yetenek Etkileşimli Soru Çözümü Türkçe ve Matematik derslerinden konu anlatımı 32 ders
Genel Kültür Etkileşimli Soru Çözümü Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden konu anlatımı 43 ders
Bilgi Yarışması (Çoktan Seçmeli) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 1 kez
Bilgi Yarışması (Doğru -Yanlış) Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından Günlük 2 kez
Türkiye ve Dünyada Güncel Olaylar KPSS müfredatına uygun olarak hazırlanan, Türkiye ve Dünyada Güncel Olayları açıklayan rehber Sınırsız
Online Türkiye Geneli Denemesi Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarını kapsayan, KPSS müfredatına uygun deneme Yılda 1 kez
KPSS A GRUBU KONU + SORU KART : 500 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Türkçe Video Ders (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 30 ders
Matematik Video Ders (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 45 ders
Sözel Mantık (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 10 ders
Sayısal Mantık (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 15 ders
Online Türkiye Geneli Denemesi Sınav müfredatına uygun olarak, Türkiye Geneli Denemesi şeklinde uygulanacaktır. Yılda 1 kez
DGS VİDEO KARTI : 100 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Türkçe Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 15 ders
Matematik Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 22 ders
Sözel Mantık Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 5 ders
Sayısal Mantık Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 8 ders
Online Türkiye Geneli Denemesi Sınav müfredatına uygun olarak, Türkiye Geneli Denemesi şeklinde uygulanacaktır. Yılda 1 kez
DGS SORU ÇÖZÜM KARTI : 100 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Türkçe Video Ders (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 30 ders
Matematik Video Ders (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 45 ders
Sözel Mantık (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 10 ders
Sayısal Mantık (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 15 ders
Online Türkiye Geneli Denemesi Sınav müfredatına uygun olarak, Türkiye Geneli Denemesi şeklinde uygulanacaktır. Yılda 1 kez
ALES VİDEO KARTI : 100 TL
Sunulan Hizmet Açıklama Süre
Türkçe Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 15 ders
Matematik Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 22 ders
Sözel Mantık Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 5 ders
Sayısal Mantık Etkileşimli Soru Çözümü (Sayısal - Sözel Ayrımı Vardır) 8 ders
Online Türkiye Geneli Denemesi Sınav müfredatına uygun olarak, Türkiye Geneli Denemesi şeklinde uygulanacaktır. Yılda 1 kez
ALES SORU ÇÖZÜM KARTI : 100 TL